17 – 24 Februarie 2019


Duminică, 17 februarie 2019

​​08.00 – 12.30

Utrenie și Sf . Liturghie

Luni, 18 februarie 2019

08.00 -10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie

17.00 -18.30

Ceasurile IX, Vecernie și Acatist

Marți, 19 februarie 2019 

08.00 – 10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie 

17.00 -18.30

Ceasurile IX, Vecernie și Acatist

Miercuri, 20 februarie 2019 

08.00 – 10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie

17.00 -18.30

Ceasurile IX, Vecernie și Acatist

 Joi, 21 februarie 2019

08.00 – 10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie 

17.00 -18.30

Ceasurile IX, Vecernie și Acatist

Vineri, 22 februarie 2019

08.00 – 10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie 

17.00 -18.30

Sfeștanie, Sf. Maslu și Sf. Spovedanie

Sâmbătă, 23 februarie 2019

08.00 – 10.45

Ceasurile I, III, VI, Sf. Liturghie și Pomenirea morților

Duminică, 24 februarie 2019 

08.00 – 12.00

Utrenie și Sf . Liturghie