16 – 23 Februarie 2020


Duminică, 16 Februarie 2020
08.00 – 12.00
Utrenie și Sf. Liturghie 

Luni, 17 Februarie 2020 
​08.00 – 10.00
Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie
17.00 – 18.30
Ceasul IX, Vecernie și Acatist

Marți, 18 Februarie 2020
08.00 – 10.00

Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie
17.00 – 18.30
Ceasul IX, Vecernie și Acatist

Miercuri, 19 Februarie 2020  
08.00 – 10.00
Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie
17.00 – 18.30
Ceasul IX, Vecernie și Acatist

Joi, 20 Februarie 2020
08.00 – 10.00
Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie
17.00 – 18.30
Ceasul IX, Vecernie și Acatist

Vineri, 21 Februarie 2020
08.00 – 10.00
Ceasurile I, III, VI și Sf. Liturghie
17.00 – 18.30
Sfeștanie, Sf. Maslu și Sf. Spovedanie

Sâmbătă, 22 Februarie 2020
08.00 – 10.15
Ceasurile I, III, VI, Sf. Liturghie și Pomenirea celor Adormiți

Duminică, 23 Februarie 2020 
08.00 – 12.00
Utrenie și Sf. Liturghie