Istoric construire biserică parohială şi biserică filiala

În spiritul evlaviei, ce o poarta poporul roman pentru Sfantul Apostol Andrei în ultimele două decenii, s-au construit numeroase biserici spre slava lui Dumnezeu şi cinstirea ,,celui întâi chemat dintre apostoli”.

Şi în urbea noastră, pe un teren inițial propus construirii unui cinematograf, iar ulterior, în perioada de dupărevoluție, sub mari presiuni, propus pentru construirea unei case de adunare a celor de altă credință decât ce acreștin-ortodoxă, prin jertfa și entuziasmul Părintelui Constantin Duțuc, prin donarea terenului de către proprietarii de drept, familia Bucaciuc Matei și Anica cu fiii lor Maria și Dumitru și familia Magazin Aurica, în anul 1992, noul vlădică al cetății, Înalt Prea Sfinția Sa Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a pus piatra de temelie a bisericii ce urma să poarte ocrotirea Sfântului Apostol Andrei.

Începând cu anul 1992, Preotul Paroh Constantin Duțuc, sprijinit intens de gospodarii alături de care, inițial, a restaurat și pictat biserica și anexele vechii ctitorii seculare a familiei Movileștilor, Mănăstirea Teodoreni, cu harul lui Dumnezeu și sprijinul vrednicilor credincioși din Burdujeni, a demarat construirea noului lăcaș de cult după un proiect realizat de renumitul arhitect Constantin Gorcea și concretizat de competența dirigintelui de șantier inginerul Dimitrie Macovei.

Construirea a durat între anii 1992 – 1997 și s-a realizat prin jertfa Preotului Paroh Constantin Duțuc, ajutat de implicarea preoților Ilie Husarciuc, Ioan Hrecinic și diaconul Modest Boiciuc, cu osteneala epitropilor Gheorghe Beguni, Aurel Cotos, Mihai Harasim, Vasile Păcuraru, Nicolai Boicu şi Dumitru Panciu, a consilierilor şi dărnicia credincioşilor din Burdujeni.

În anul 1997, de sărbătoare Sfântului Andrei, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Pimen a săvârșit ritualul de sfințire a sfintei mese pentru a se putea oficia de acum înainte slujbele bisericii. Cu această ocazie a fost hirotonit întru preot diaconul Modest Boiciuc și au fost hirotesiți întru iconom stavrofor preoții Ilie Husarciuc și Ioan Hrecinic.

Între anii 1999-2002 s-au realizat lucrările de pictură în tehnica fresco de către reputatul profesor Dan Gogu, pictor de categoria I din București.

Munca și jertfa mai sus menționate au fost finalizate și și-au găsit împlinirea în data de 18 august 2002, când, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, pogorâtă asupra comunității parohiei Sfântul Andrei Burdujeni prin Părintele nostru Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a săvârșit ritualul sfințirii întregii biserici. Cu acest prilej a fost hirotonit în treapta de diacon tânărul teolog Gabriel Muntianu, fiul vrednicului consilier Gheorghe Muntianu și hirotesiți întru distincția de vrednicie: iconom stavrofor, noul paroh al bisericii, preotul Ioan Duțuc și preotul Modest Boiciuc. În aceeași zi, pe frontispiciul noului lăcaș de cult s-a fixat pisania edificiului cu următorul conținut:

 PISANIE 

Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a zidit acest sfânt lăcaș cu hramul “Sfântul Andrei” între anii 1992-1997 și s-a pictat între anii 1999-2002 cu osteneala celor ce urmează:

PREOȚI:

Paroh Constantin Duțuc, Ioan Hrecinic, Ilie Husarciuc, Modest Boiciuc, Ioan Duțuc

CANTOR:

Gheorghe Hrițcu

EPITROPI:

Gheorghe Beguni, Nicolai Boicu, Aurel Cotos, Mihai Harasim, Vasile Păcuraru

CONSILIERI:

Radu Ancuța, Vasile Ancuța, Ștefan Asăvoaie, Ioan Atănăsoaie, Gheorghe Atomei, Constantin Balan, Mircea Bolohan, Mihai Buzilă, Dumitru Cazacu, Ioan Cearcovschi, Gheorghe Ciobanașu, Valerian Ciofu, Virgil Clocotici, Virgil Clocotici JR, Constantin Cucoș, Ioan Davidel, Ioan Durlihac, Silvestru Florea, Vasile Gândac, Mihai Hrecinic, Haralambie Iliescu, Zamfir Lungu, Petru Magazin, Mihai Marchitan, Ioan Marțuneac, Gheorghe Muntianu, Dumitru Panciu, Ioan Pascaru, Aurel Prepeliuc, Dinu Puiu, Petru Râșca, Mircea Siminiceanu, Constantin Trifan, Gheorghe Ursu

PE TERENUL DONAT DE

Matei și Anica Bucaciuc și Aurica Magazin

ARHITECT Constantin Gorcea
DIRIGINTE Ing. Dimitrie Macovei
PICTOR Prof. Dan Gogu

Cu jertfa credincioșilor din Burdujeni și a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Serviciul divin de sfințire a fost săvârșit de Înalt Prea Sfințitul PIMEN, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților în ziua de 18 august 2002.


După sfințire, slujitorii bisericii – Pr. Paroh Ioan Duțuc, Pr. Modest Boiciuc, Pr. Bogdan Hrecinic și Pr. Emanuel Duțuc – s-au străduit să împlinească și construirea bisericii celei vii, comunitatea parohiei. Astfel, s-a purces la săvârșirea unui program liturgic intens prin oficierea zilnică a Dumnezeieștii Liturghii însoțită de Laudele Bisericii și la săvârșirea Sfintelor Taine.

Programul liturgic neîntrerupt a fost însoțit de caritate realizată prin preoții Modest Boiciuc și Emanuel Duțuc cu sprijinul oamenilor generoși ai parohiei, de un program de cateheză, de editarea unui buletin parohial săptămânal intitulat ,,Lumină din Lumină” susținut de preoții Florin Melinte și Ioan Duțuc, de meditații gratuite pentru copiii parohiei la matematică, limba română, limbile: franceză, engleză și germană, susținute de profesorii: Vasile Dascălu, Mircea Enache, Corina Daniela Croitoru și Georgiana Diaconița.

Toate aceste activități au fost adăpostite de casa de prăznuire construită între anii 2005-2009, spațiu ce găzduiește printre altele și activitățile Asociației ,,Oastea Domnului” Burdujeni, coordonată de fratele Ioan Mariniuc.

Biserica Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt

Sub ocrotirea duhovnicească a comunităţii parohiale Sfântul Andrei s-a construit între anii 2007-2013, în Burdujeni Sat, pe pământul familiei Savel şi Adela Duţuc, prin jertfa familiei Pr. Viorel şi Adriana Duţuc, o preafrumoasă biserică ce are ca ocrotitor pe Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Din anul 2011, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Pimen, se slujeşte aici Dumnezeiasca Liturghie şi celelate rânduieli bisericeşti.

Rugăciunea și entuziasmul comunității din jurul Bisericii Sfântul Ștefan cel Mare, sub pastorația Părintelui Viorel Duțuc, au rodit atât în sporirea vieții duhovnicești, cât și în împodobirea lăcașului cu o preafrumoasă catapeteasmă și o impozantă clopotniță prin osteneala oamenilor de bine: Răzvan Harasim, Cătălin Simioniuc, Ilie Helbet, Dumitru Pâslaru, Constantin Vartolomei, Viorel Vartolomei, Constantin Solovan, Daniel Andreica și cu dărnicia donatorilor principali: Ștefan Holobiuc, Valerian Simioniuc, Bogdan Cristian Curcă, Dinel Teodorescu, Alin Crețu, Ioan Pavel, Florin Stanciu, Gheorghe Buruiană, Marius Zmău, Vasile Rusu, Viorel Nuțu, Cristian Mihai, Codrin Enache, Cezar Zaharia, Constantin Găitan, Aurel Cureliuc, Dan Hristea, Dumitru Panciu, Flavius Munteanu și mulți alții.

De asemenea s-a reușit înfrumusețarea bisericii cu sfinte icoane bizantine și vitralii realizate de artistul Cristian Duțuc.
Toate lucrările sociale, culturale și administrative au fost posibile prin jertfa credincioșilor practicanți, cu osteneala clerului, coralei, consiliului și comitetului parohial, dar mai ales cu sprijinul excepţional și masiv al domnului economist Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava.

Pr. Dr. Ioan Duțuc